Forum Stowarzyszenia

Warszawskie forum historyczne Kolejka Marecka istnieje od marca 2007 r. Obecnie, oprócz realizacji swoich uprzednio wytkniętych celów, pełni rolę oficjalnego forum Stowarzyszenia. Do niedawna stanowiło też substytut internetowej witryny organizacji.

Forum od dawna stanowi cenione w środowisku varsavianistycznym miejsce wymiany i poszukiwania informacji o historii miasta i zachowanych pozostałościach jego dawnej substancji. Zespół prowadzi działania przede wszystkim w zakresie identyfikacji materiałów ikonograficznych, zajmuje się też dokumentowaniem zachowanych materialnych śladów dawnej Warszawy. Wbrew pozorom, nasze prace nie odbywają się w świecie wirtualnym, są w nim jedynie prezentowane, mają zaś miejsce w realnej przestrzeni miasta. Ciekawym działaniem jest inwentaryzacja pozostałości przedwojennych instalacji komunalnych: sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej oraz tramwajowej sieci trakcyjnej. W tym obszarze udało nam się bardzo wiele, nasze rejestry zawierają ogółem ponad 800 rekordów. W terenie poszukujemy też zachowanych śladów nieistniejących dziś ulic, czy obiektów. Oczywiście - co wynika już z samej formuły przedsięwzięcia - forum jest też rodzajem klubu, miejscem spotkań ludzi owładniętych podobną pasją. Jego wpływ na działalność stowarzyszenia, czy wreszcie rola w rekrutacji nowych członków organizacji, są bezsporne.

Ostatnią z zapoczątkowanych na forum ciekawych akcji, jest inwentaryzacja wolskich obiektów zabytkowych. Mamy nadzieję na jej kontynuację i znaczny rozwój.