Konferencje i wykłady

 • Drukuj

 

W ramach naszej działalności badawczej i naukowej, braliśmy udział w następujących przedsięwzięciach:

 

VIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości - Uniwersytet Warszawski, 19-21.11.2010 – podczas imprezy referaty wygłosiło pięcioro członków naszej organizacji:

 • Krzysztof Fudalej - Znaczenie polskiej prasy wojskowej okresu międzywojennego dla badań nad wojną polsko-bolszewicką 1919-1920
 • Krzysztof Gajda - Raport Stroopa jako źródło wiedzy o powstaniu w warszawskim getcie
 • Magdalena Gajda - "Gęsiówka" w powstaniu Warszawskim
 • Piotr Ogiński - 28 sierpnia 1939 roku na dworcu kolejowym w Tarnowie. Studium przypadku niemieckiej dywersji pozafrontowej
 • Maciej Skup - Polak potrafi - wywiad polski w Afryce Północnej podczas II wojny światowej

 

XIX Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów i Doktorantów - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 13-15.04.2011 - nasi członkowie zaprezentowali cztery referaty

 • Magdalena Gajda – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Powstaniu Warszawskim
 • Przemysław Mrówka – Na straży demokracji, pokoju i socjalizmu: Komitet Obrony Kraju
 • Piotr Ogiński – Centralna Składnica Marynarki Wojennej i Port Wojenny Modlin - wojskowa zabudowa infrastruktury żeglugi śródlądowej w Twierdzy Modlin
 • Maciej Skup – Armia Radziecka - partner czy rozkazodawca 

 

Praski Otwarty Samozwańczy Uniwersytet Latający, 23.05.2011 – w gronie varsavianistów zaprezentowaliśmy Stowarzyszenie i przedstawiliśmy referaty

 • Magdalena Gajda - Działalność Sekcji Historii Wojskowości SKNH UW i jej współpraca ze Stowarzyszeniem
 • Krzysztof Gajda - Zdjęcia z Dzielnicy Północnej – parę słów o problemach identyfikacji
 • Krzysztof Gajda - Śmierć Tadeusza Gajcego i Leona Zdzisława Stroińskiego – temat powszechnie znany, czy biała plama?

 

Konferencja Polityka, Wojsko, Społeczeństwo - Uniwersytet Wrocławski, 23-24.09.2011

 •  Krzysztof Fudalej - Współpraca sowiecko-niemiecka w dziedzinie broni pancernej w latach 1926-1933

 

IX Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości – Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, 8-10.12.2011 – referaty wygłosili:

 • Krzysztof Fudalej – Dyskusje na temat broni pancernej na łamach wybranych czasopism niemieckojęzycznych w latach 1918-1933
 • Magdalena Gajda – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Powstaniu Warszawskim
 • Anna Kraus -- Spalona ziemia. Pacyfikacja wsi Prehoryłe na tle konfliktu polsko-ukraińskiego w czasie II wojny światowej
 • Maciej Mikołajewski - Fakt historyczny, czy propaganda władcy? Flota zbożowa Juliana Apostaty
 • Przemysław Mrówka – Sushi a sprawa polska. Misja kapitana Jana Kowalewskiego do Japonii 29.01-15.04 1923 i jej wpływ na stosunki polsko-japońskie
 • Piotr Ogiński – Radzieckie zestawy rakietowe na wyposażeniu Sił Zbrojnych PRL. Analiza, potencjał militarny, interoperacyjność: porównanie na wybranych przykładach (S-75 Dźwina/Wołchow, S-125 Newa, 2K11 Krug)
 • Maciej Skup – Eirinn go Brach. Wywiad brytyjski w Irlandii 1914-1922 XX

 

Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów. Konferencja Studencko-Doktorancka – Uniwersytet Śląski w Katowicach, 11-14.04.2012 - referaty zaprezentowali:

 • Magdalena Gajda – Ani czołg, ani pułapka. Co naprawdę wydarzyło się na powstańczej Starówce 13 sierpnia 1944 r.
 • Anna Kraus – Pod czujnym okiem Lenina - sowietyzacja Wilna na przykładzie Łukiszek
 • Przemysław Mrówka – Lew i niedźwiedź. Wywiad brytyjski wobec Rosji bolszewickiej w latach 1917-1920

 

X Ogólnopolska Konferencja Studentów Historyków Wojskowości – Gdańsk, 2013 - referaty wygłosiło pięciu członków Stowarzyszenia, dwa z wystąpień nagrodzono wyróżnieniami za najlepszy referat