Powstańcze mogiły

W lipcu 2011 r. po raz pierwszy przeprowadziliśmy akcję sprzątania grobów i pomników powstańczych - głównie związanych ze Zgrupowaniem AK "Róg". Ogółem, przed sierpniowymi obchodami 67 rocznicy wybuchu Powstania uporządkowaliśmy i udekorowaliśmy:

Pomniki:

  • Zgrupowania AK "Róg"
  • żołnierzy Związku Syndykalistów Polskich

Groby:

  • dowódcy Zgrupowania "Róg", płk. Błaszczaka
  • zastępcy dowódcy Zgrupowania, mjr. Czarskiego
  • dowódcy 104 Kompanii Syndykalistów, płk. Puczyńskiego
  • Zenona Leszka Knoppa ps. "Orlikowski", dowódcy drużyny w batalionie WSOP "Dzik"
  • ppłk. Jana Szypowskiego - "Leśnika"
  • płk. Jana Rzepeckiego, szefa Biura Informacji i Propagandy AK
  • ppłk. Bernarda Zakrzewskiego - "Oskara", szefa kontrwywiadu KG AK

Pomniki i indywidualne mogiły powstańcze porządkujemy od roku 2011 także przed dniem Wszystkich Świętych i świętem 11 listopada. Opieką otaczamy obecnie ponad trzydzieści grobów. Zakres prac jest uzależniony od stanu pomnika, poczynając od drobnych prac porządkowych, przez mycie, do renowacji zatartych napisów włącznie. Przed sierpniową rocznicą troszczymy się także o stosowne dekoracje.

W roku 2015 akcja będzie prowadzona po raz piąty. Nieco zdjęć z lat ubiegłych można znaleźć w naszej galerii, na forum i facebooku.