Zakończenie zajęć projektu "Ślady mojego miasta"

Na dwa tygodnie przed założonym terminem, zakończyliśmy zajęcia przewidziane w projekcie. 28 listopada odbył się ostatni z planowanych spacerów. Z uczniami 44 Gimnazjum im. Chrzanowskiego z ul. Smolnej, członkami Klubu Miłośników Historii, przechadzaliśmy się po Muranowie.


Na oficjalne podsumowania przyjdzie jeszcze czas. Współpracowaliśmy z piętnastoma szkołami, w projekcie wzięło ogółem udział ogółem 1245 uczniów. Trochę szkoda, że to już koniec tych przesympatycznych spotkań z naszym miastem. Może w przyszłym roku...

 

 

 

 

 

 

 

Ślady mojego miasta

W maju 2014 r. rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego „Ślady mojego miasta” dla uczniów warszawskich szkół. Zadaniem programu jest zainteresowanie młodzieży odkrywaniem drobnych śladów historii Warszawy, mimo zniszczeń, przekształceń i współczesnej dewastacji miasta wciąż widocznych w jego tkance. Mniej uwagi poświęcając suchym faktom, chcemy zarażać odbiorców pasją, radością poszukiwania, dostrzegania i interpretowania detali zaginionego świata.

Programem objętych zostanie 1200 uczniów z rozmaitych szkół – od podstawowych do liceów. Zajęcia odbywać się będą jesienią 2014 r., obejmować będą część teoretyczną i wycieczkę z elementami warsztatu. Uczestnicy będą też mogli wziąć udział w konkursie fotograficznym. Sympatyczną i ciekawą pamiątką udziału będą specjalnie wyprodukowane płyty z materiałami edukacyjnymi i najciekawszymi zdjęciami autorstwa uczestników zajęć.

Realizacja projektu „Ślady mojego miasta” możliwa jest dzięki dofinansowaniu przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

 

 

 

 

 

Wielokulturowa Praga

Stowarzyszenie w roku 2012 zrealizowało projekt edukacyjny pod nazwą "Wielokulturowa Praga". Program zyskał uznanie ekspertów i otrzymał dofinansowanie ze środków Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Do celów należało zwiększenie wśród uczniów różnych typów szkół z Targówka i Pragi Północ, wiedzy o historii Pragi ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tej części miasta i materialnych pozostałości funkcjonowania w prawobrzeżnej części Warszawy kultur żydowskiej i prawosławnej. Chcieliśmy także przybliżyć młodzieży historię, jako naukę ciekawą i przyjazną - pokazać, że może ona przybliżać nam fascynujące wydarzenia i ciekawych ludzi a jej ślady są na każdym kroku obecne w przestrzeni wokół nas. Projekt miał także ukazać wielokulturowość jako zjawisko wzbogacające nas i mocno w dziejach miejsca, w którym żyjemy zakorzenione.

Realizacja obejmowała prowadzone na terenie szkół dwugodzinne wykłady a następnie wycieczki, ukazujące materialne pozostałości wielokulturowego środowiska warszawskiej Pragi. Uczniowie zwiedzili m. in. praski cmentarz żydowski, cerkiew metropolitalną św. Marii Magdaleny i bazylikę katedralną św. Floriana i Michała Archanioła, przeszli też szlakiem praskich judaików. Pamiątką i wartościową pozostałością udziału w zajęciach były przygotowane dla uczestników projektu płyty z materiałami przypominającymi i poszerzającymi przedstawione zagadnienia.

Rezultaty, to przede wszystkim wzrost wiedzy uczniów o historii miejsca, w którym żyją oraz innych kulturach, które w dziejach warszawskiej Pragi odegrały znaczącą rolę.

Podczas realizacji projektu współpracowaliśmy z 21 szkołami, w zajęciach wzięło udział 966 uczniów. Przeprowadziliśmy 108 godzin zajęć teoretycznych i 162 godziny zajęć w terenie. W ramach projektu powstało 1050 egzemplarzy płyt, przekazanych uczestnikom i współpracującym przy realizacji szkołom.