Ślady mojego miasta

  • Drukuj

W maju 2014 r. rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego „Ślady mojego miasta” dla uczniów warszawskich szkół. Zadaniem programu jest zainteresowanie młodzieży odkrywaniem drobnych śladów historii Warszawy, mimo zniszczeń, przekształceń i współczesnej dewastacji miasta wciąż widocznych w jego tkance. Mniej uwagi poświęcając suchym faktom, chcemy zarażać odbiorców pasją, radością poszukiwania, dostrzegania i interpretowania detali zaginionego świata.

Programem objętych zostanie 1200 uczniów z rozmaitych szkół – od podstawowych do liceów. Zajęcia odbywać się będą jesienią 2014 r., obejmować będą część teoretyczną i wycieczkę z elementami warsztatu. Uczestnicy będą też mogli wziąć udział w konkursie fotograficznym. Sympatyczną i ciekawą pamiątką udziału będą specjalnie wyprodukowane płyty z materiałami edukacyjnymi i najciekawszymi zdjęciami autorstwa uczestników zajęć.

Realizacja projektu „Ślady mojego miasta” możliwa jest dzięki dofinansowaniu przez Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.