Misja

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez działania edukacyjne, zmierzające do zmiany widzenia Warszawy przez jej mieszkańców, aby lepiej rozumieli wartości, jakie niesie jej historia, dostrzegali ponadczasową wartość ich przekazu, lepiej się w naszym mieście czuli i funkcjonowali

.