Walne zgromadzenia

Zgodnie z § 15 Statutu Stowarzyszenia, jego najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. Dotychczas odbyły się:

  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 27 listopada 2010, w sprawie określenia roku obrotowego Stowarzyszenia.
  2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 18 czerwca 2011, w sprawie uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz dokonania zmian w statucie.
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 23 listopada 2011, dotyczące zmian w statucie – poprawek w związku z zastrzeżeniami organu nadzoru i sądu do uchwał Zgromadzenia z 18 czerwca 2011 r.
  4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 21 kwietnia 2012, którego celem było podsumowanie zakończonego roku obrotowego, dokonanie zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia oraz omówienie dalszych planów działalności organizacji.
  5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2013, podsumowujące zakończony rok obrotowy oraz omawiające stan i dalszą działalność Stowarzyszenia.
  6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014, podsumowujące zakończony rok obrotowy i pierwszą kadencję władz organizacji. Zgromadzenie wyłoniło władze drugiej kadencji. W skład Zarządu na miejsce Piotra Ogińskiego wszedł Dariusz Osiak. Znaczne zmiany nastąpiły w składzie Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącym został wybrany Fryderyk Rzymowski a członkami Anna Kraus i Krzysztof Fudalej.