Władze Stowarzyszenia

Zgodnie ze Statutem, najwyższą władzą organizacji jest Walne Zgromadzenie członków. Za bieżącą działalność Stowarzyszenia odpowiada Zarząd, kontrolę nad jego poczynaniami sprawuje Komisja Rewizyjna. Skład tych organów od 30 czerwca 2014 r. przedstawia się następująco:

 

Zarząd:

Krzysztof Gajda - Prezes

Magdalena Gajda - Wiceprezes

Dariusz Osiak - Wiceprezes

Maciej Skup - Wiceprezes

 

Komisja Rewizyjna:

Fryderyk Rzymowski - Przewodniczący

Krzysztof Fudalej - Członek Komisji Rewizyjnej

Anna Kraus - Członek Komisji Rewizyjnej