Wspieramy

Przeprowadzone przez Stowarzyszenie działania wspierające inne organizacje i inicjatywy:

  1. Współpracowaliśmy przy organizacji i prowadzeniu VIII Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Historyków Wojskowości. Naszym udziałem było wsparcie rzeczowe, pomoc organizatorom podczas prowadzenia Konferencji, obsługa medialna w ramach sprawowanego patronatu.
  2. We współpracy z Sekcją Historii Wojskowości SKNH UW miała miejsce charytatywna akcja sprzedaży książki „Szczęściara” Magdaleny Grodzkiej-Gużkowskiej, z której dochód przeznaczony był na pomoc autorce. Sprawą udało się też zainteresować warszawską Gminę Wyznaniową Żydowską.
  3. Wzięliśmy udział w akcji pomocy kombatantom AK na Białorusi w roku 2010, organizowanej przez Stowarzyszenie Odra-Niemen, przekazując pieniądze zebrane wśród członków organizacji podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w listopadzie 2010 r.
  4. Wspieraliśmy organizacyjnie, rzeczowo oraz jako wolontariusze działania Komitetu Organizacyjnego Kandydatury Warszawy do Organizacji XX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów i Doktorantów. W ramach sprawowanego patronatu zatroszczyliśmy się także o obsługę medialną kandydatury.
  5. Wsparliśmy organizacyjnie i merytorycznie przygotowanie i przeprowadzenie objazdu naukowego Sekcji Historii Wojskowości Studenckiego Koła Naukowego Historyków  Uniwersytetu Warszawskiego w maju 2011 r., nad którym sprawowaliśmy także patronat medialny.
  6. Z Kołem Naukowym Historyków Wojskowości Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadziliśmy wspólne wyjazdy naukowe do Twierdzy Modlin w październiku 2011 i czerwcu 2012 r. Stowarzyszenie udzieliło też pomocy merytorycznej w przygotowaniach członków KNHW do udziału w konferencji studentów historyków wojskowości, odbywającej się w Lublinie jesienią 2011 r.
  7. Przed 69 rocznicą Powstania Warszawskiego, udało nam się odnowić miejsce spoczynku Janusza Kapuścińskiego ps. Szatan, siedemnastolatka poległego w Ogrodach Sejmowych.
  8. Corocznie bierzemy udział w obchodach rocznicy walk prowadzonych we wrześniu 1939 r. z sowieckimi najeźdźcami przez jednostkę, której dowódcą był ppłk. Jan Szypowski, znany z Powstania jako Leśnik. Z członkami Środowiska Żołnierzy Zgrupowania Bojowego "Leśnik" i Służby Uzbrojenia K.G. A.K. "Leśnictwo" oraz Rodzin wspólnie czcimy pamięć Powstania także podczas tradycyjnych sierpniowych obchodów w PWPW.
  9. Środowisko Zgrupowania AK „Róg” corocznie otrzymuje ze strony Stowarzyszenia pomoc polegającą na sprzątaniu i dekoracji mogił, transporcie kwiatów, zniczy i osób oraz wsparciu organizacji obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dzięki staraniom naszych członków i wolontariuszy, co roku 1 sierpnia na cmentarzu organizowana jest warta honorowa.