Współpracujemy

Współpracowaliśmy dotychczas m. in. z następującymi podmiotami:

 1. Sekcja Historii Wojskowości Studenckiego Koła naukowego Historyków UW.
 2. Stowarzyszenie Odra-Niemen.
 3. Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Grochów.
 4. Komitet Organizacyjny Kandydatury Warszawy do Organizacji XX Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów i Doktorantów.
 5. Nieformalna inicjatywa varsavianistyczna, Praski Otwarty Samozwańczy Uniwersytet Latający.
 6. Środowisko Zgrupowania AK „Róg".
 7. Środowisko Żołnierzy Zgrupowania Bojowego "Leśnik" i Służby Uzbrojenia K/G A.K. "Leśnictwo" oraz Rodzin.

 

W naszych działaniach korzystaliśmy też ze wsparcia i uprzejmości:

 1. Zarządu Cmentarzy Komunalnych m. st. Warszawy.
 2. Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe.
 3. Muzeum Powstania Warszawskiego.
 4. Federacji Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna.
 5. Fundacji Małżonków Nissenbaumów.
 6. Parafiii Prawosławnej św. Marii Magdaleny.
 7. Parafii Rzymskokatolickiej św. Augustyna.
 8. Parafii Rzymskokatolickiej św. Wojciecha.
 9. Parafiii Ewangelicko-Reformowanej.
 10. Agencji Mienia Wojskowego.
 11. Centralnego Zarządu Służby Więziennej.
 12. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.